ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС ООД предоставя консултантски услуги за застраховане и управление на риска

Нашата мисия е да подпомагаме нашите клиенти да растат и вземат успешни информирани решения!

Услуги

Въпросник

Въпросник за потребностите и информация на чл.325а, ал.1 от КЗ

След като попълните горния файл, може да ни го изпратите на следния email:

LH.ins.brokers@gmail.com

Какво получават клиентите на LH Brokers?

250+

корпоративни и държавни клиенти

1000+

физически лица

20+

застрахователни компании партньори

  • Оптимизиране на разходите за застраховки
  • Най-добрите и модерни застрахователни покрития на застрахователния пазар
  • Споделяне на добри практики при застраховане на Общини, ВиК дружества, Държавни и Общински болници
  • Изработване на Технически спецификации по Обществени поръчки
  • Проследяване и напомняне на изтичащи застраховки и разсрочени вноски
  • Съдействие и консултации при щети със застрахователите
  • Изравняване на всички падежи към една дата
  • Опит и контакти с Централните управления на застрахователите

Контакти

lh.ins.brokers@gmail.com

Даниела Христова

+359 899 96 96 29

d.hristova@lhbrokers.eu

Пламен Лазаров

+359 899 96 96 86

p.lazarov@lhbrokers.eu

Павлина Василева

+359 898 94 29 35

p.vasileva@lhbrokers.eu

гр. София, 1233, ул. „Козлодуй“ №173, офис 12

гр. Севлиево, 5400, ул. „Стефан Пешев“ №64, офис 10

гр. Габрово, 5300, ул. „Орловска“ №87